Icon of the Theotokos

Topics:
Icon of the Theotokos
Icon by Nancy Holloway